Kontakt zu Corps Alemannia

Corps Alemannia Wien zu Linz
Altenbergerstraße 74
A-4040 Linz

Tel./Fax: 0043(0)732/24 40 31 396
E-Mail: corps.alemannia(at)gmx.at

Homepage: www.corps-alemannia.at